Privacy Statement

Privacy Statement De Loopbaanpolis Community

De Loopbaanpolis Community, haar dochtermaatschappijen en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: ‘wij’) verwerken persoonsgegevens. Graag informeren wij je hier duidelijk en transparant over.
In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Loopbaanpolis Community. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heb je vragen over dit privacy statement? Dan lees je hier hoe je daarover contact met ons kunt opnemen. 

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: 

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, rekeningnummer of je e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen. 
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van je gegevens uit onze administratie. 
 • Relaties:
  1) alle natuurlijke personen en organisaties die betaalde en onbetaalde diensten van ons afnemen of in het verleden hebben afgenomen en
  2) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met ons. 
 • Diensten: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die wij aanbieden, zoals onder meer de (mobiele) websites, eventuele webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zo- als e-paper en RSS-feeds) en archieven, alsmede alle events en abonnementen die wij aanbieden, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn. 
Wie zijn ‘wij’? 

Wij zijn De Loopbaanpolis Community, en de aan haar gelieerde ondernemingen.

 • Bovenstaande ondernemingen zijn alle gevestigd te (2034 JG) Haarlem. Deze ondernemingen worden hierna gezamenlijk “De Loopbaanpolis Community” genoemd. 

De gegevens die bovengenoemde ondernemingen verzamelen worden in een centrale De Loopbaanpolis Community data warehouse omgeving samengevoegd. Deze omgeving wordt centraal beheerd en beveiligd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Wanneer je een abonnement (ook genoemd: membership) neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, een event bezoekt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een forum en/of een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten (website, apps, nieuwsbrieven), contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden je persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Hieronder vind je de gegevens die wij verwerken: 

 1. Gegevens die door jou zijn verstrekt om de dienst die je hebt afgenomen te kunnen leveren; zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. 
 2. Gegevens die door jou zijn verstrekt bij het aanmaken en/of onderhouden van een digitaal gebruikersprofiel; zoals geboortedatum, sector en functie, nieuwsbrieven die je wel/niet wenst te ontvangen, het sociale media profiel, onderwerpen en interessegebieden waar je meer over wilt lezen. Je kunt deze gegevens zelf beheren binnen jouw account. 
 3. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens wanneer je onze digitale diensten (de website, apps of nieuwsbrieven) gebruikt. Zoals bijv. het apparaat waar je onze sites of apps mee bezoekt, de door jou bezochte pagina’s in ons netwerk, de door jou gelezen artikelen, locatie van lezen (op gemeentelijk niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat je (een van) onze site (s) bezoekt. (zie hiervoor ook het “Cookiebeleid”) 
 4. Gegevens die voortvloeien uit jouw contactgeschiedenis (het incidentele contact dat je hebt gehad met een van onze contactkanalen (call center, member desk, e-mail, briefpost, website, account manager, etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door jou geïnitieerd worden als door onszelf. 
Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

A. Voor het uit kunnen voeren van onze diensten 

Wij hebben bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens nodig om je te registreren op De Loopbaanpolis Community of om je een factuur te kunnen versturen. Daarnaast kun je ons via verschillende kanalen bereiken, zoals onder andere telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. 

B. Om wettelijke verplichtingen na te komen 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen. 

C. Het onderhouden van de gebruikersaccounts 

Een gebruikersaccount is nodig om artikelen te kunnen lezen op een van onze websites. Wanneer je bij ons een account aanmaakt, dan is deze te gebruiken voor alle onderdelen van De Loopbaanpolis Community. 

D. Het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening 

We gebruiken persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren. Zo verzamelen we bijvoorbeeld het klikgedrag op de websites om te analyseren welke artikelen het meest of minst gelezen worden en verzamelen voorkeuren en interessegebieden en combineren dit met gelezen artikelen om op deze manier relevante gepersonaliseerde artikelen of nieuwsbrieven te tonen. 

E. Om marketingactiviteiten uit te voeren 

We houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor jou. Of met gepersonaliseerde advertenties van ons op apps en sites van andere partijen en social media.
Daarnaast verkopen wij beschikbare advertentieruimte aan adverteerders. Van deze adverteerders worden ook gepersonaliseerde advertenties vertoond op onze sites. 

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ (custom audiences) via sociale media platforms zoals Facebook, Twitter, Linkedin. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. 

Bijzondere gegevens 

Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens: geslacht en etniciteit (foto). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’. Foto’s verwerken we om de inhoud op onze websites of e-mails meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. 

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen. Deze brondata staan soms lokaal bij ons in Haarlem, soms ook lokaal bij een van onze dienstverleners (bv. Cloud- en Webservices).
Wij voeren een beleid dat uitgaat van data-opslag op Europees vasteland. 

Veel van de data uit de bronsystemen consolideren wij ook in één centrale data warehouse omgeving. Dit data warehouse wordt gehost vanuit onze Cloud- en Webservices. Ook hierbij geldt dat de data altijd fysiek op Europees vasteland staat. Binnen dit data warehouse hanteren wij specifiek de volgende maatregelen en privacy waarborgen: 

 1. Slechts een zeer beperkt, minimaal benodigd aantal medewerkers hebben we toegang gegeven tot de data. En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de functie. Bovendien wordt de toegang tot de data slechts geautoriseerd voor dat gedeelte van de data dat nodig is voor de uitvoering van die functie. 
 2. De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben allen een strikte geheimhoudingsverklaring getekend. 
 3. Alle informatie die direct, dan wel indirect valt te herleiden naar personen (o.a. naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer) versleutelen we continu, zodat de data niet meer naar individuele personen valt te herleiden. 
 4. De gegevens zullen we op geen enkele manier gebruiken met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data. 
Derde ontvangers 

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen. 

Tevens schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een mailingbedrijf of drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. 

Welke rechten heb ik t.a.v. de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Je hebt de volgende rechten: 

 • Informatie en inzage: We vertellen je graag welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken. 
 • Rectificatie: Wil je je persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan. 
 • Vergetelheid/Verwijdering: Ook kun je een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van je hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken. 
 • Beperking: Je kunt een verwerking van je gegevens laten beperken indien je vindt dat jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden. 
 • Bezwaar/Verzet: Voor de verwerking van jouw gegevens kun je een bezwaar indienen. Gaat het om verwerken voor direct marketingdoeleinden, dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beeindigen.
  Indien je niet langer direct mail wenst te ontvangen, kun je: 
 • je afmelden in elke marketingmail 
 • jouw instellingen van je account aanpassen 
 • Overdraagbaarheid: Wil je dat jouw gegevens naar een derde partij worden verstuurd, dan kun je ook contact met ons opnemen via compliance@loopbaanpolis.com

Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde rechten, kun je contact met ons opnemen via compliance@loopbaanpolis.com

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via compliance@loopbaanpolis.com. Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Kunnen wij dit document wijzigen? 

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.loopbaanpolis.com/privacy

[versie Juli 2019]

Loopt jouw carrière eigenlijk wel zoals je wilt?

Ontwikkel je je nog voldoende in je huidige baan

Uit je functie gegroeid? Wat nu?

Wil jij weten hoe je een succesvol cv maakt?

Wordt jouw LinkedIn profiel niet goed gevonden door recruiters?

Zou je weleens met iemand willen sparren over je loopbaan?