Gebruikersovereenkomst

De Loopbaanpolis Community Gebruikersovereenkomst

Inhoudsopgave:

1. Inleiding

2. Verplichtingen

3. Rechten en limieten

4. Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

5. Beëindiging

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7. Algemene voorwaarden

8. Wat wel en niet mag

9. Klachten met betrekking tot inhoud

1. Inleiding

1.1 Overeenkomst

Wanneer je onze Websites gebruikt, stem je in met al deze voorwaarden. Jouw gebruik van onze Websites is ook onderworpen aan ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid, die betrekking hebben op hoe wij jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en opslaan.

Je stemt ermee in dat je door op “Registreren”, “Aanmelden” of dergelijke te klikken, door jezelf te registreren, toegang te krijgen tot of gebruik van onze Diensten (hieronder beschreven) te klikken, akkoord gaat met het aangaan van een juridisch bindende Overeenkomst met De Loopbaanpolis Community (ook als je onze Websites gebruikt namens een bedrijf). 

Als je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst (“Gebruikersovereenkomst”), klik dan niet op “Nu deelnemen”, “Registreren” (of iets dergelijks) en open of gebruik op geen enkele manier onze Websites. 

Als je deze Overeenkomst wilt beëindigen, kun je dit op elk gewenst moment doen door jouw account te sluiten en daardoor niet langer toegang te krijgen tot onze Websites of deze te gebruiken.

Services

Deze Overeenkomst is van toepassing op de websites (“Websites”) van De Loopbaanpolis Community, De Loopbaanpolis Community-toepassingen, De Loopbaanpolis Community Test en Toolings en andere aan De Loopbaanpolis Community-gerelateerde sites, apps, communicatie en andere Diensten die aangeven dat ze worden aangeboden onder deze Overeenkomst zoals:

-“Websites”, inclusief de offsite verzameling van gegevens voor die Websites,

– Onze advertenties en de plug-ins “Werken met De Loopbaanpolis Community” en “Delen met De Loopbaanpolis Community”. 

Geregistreerde gebruikers van onze Websites zijn “Abonnees”, “Leden” of “Members” en niet-geregistreerde gebruikers zijn “Bezoekers”. Deze Overeenkomst is van toepassing op zowel Abonnes, Leden, Members als Bezoekers.

De Loopbaanpolis Community

Je gaat deze Overeenkomst aan met De Loopbaanpolis Community (ook wel “wij” en “ons” genoemd).

Deze Overeenkomst is van toepassing op Abonnees, Leden, Members en Bezoekers.

Als Bezoeker, Abonne, Lid, of Member van onze Services valt het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder ons Privacybeleid (inclusief ons Cookiebeleid en andere documenten waarnaar in het Privacybeleid wordt verwezen) en updates.

1.2 Members en Bezoekers

Wanneer je je registreert en lid wordt van de De Loopbaanpolis Community Services of een geregistreerde gebruiker wordt, dan word je lid (Member). 

Als je ervoor hebt gekozen niet te registreren voor onze Websites, kun je bepaalde functies slechts gebruiken als een ‘Bezoeker’.

1.3 Verandering

We kunnen wijzigingen in de Overeenkomst aanbrengen.

We kunnen deze Overeenkomst, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we jou op de hoogte stellen via onze Diensten of op een andere manier, om je de mogelijkheid te bieden de wijzigingen te bekijken voordat ze van kracht worden. Wijzigingen kunnen geen terugwerkende kracht hebben. Als je bezwaar maakt tegen eventuele wijzigingen, kun je jouw account sluiten. Als je onze Websites blijft gebruiken nadat we deze hebben gepubliceerd of een kennisgeving hebben gestuurd over onze wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat je instemt met de bijgewerkte voorwaarden.

2. Verplichtingen

2.1 Leeftijd en het gebruik van uw juiste naam

Je komt in aanmerking om deze Overeenkomst aan te gaan en je hebt ten minste de  ‘minimumleeftijd’ van 16 jaar..

De Websites zijn niet bedoeld voor gebruik door iemand onder de 16 jaar.

Om de Websites te gebruiken, ga je ermee akkoord dat: 

(1) je de “minimumleeftijd” hebt (hieronder beschreven) of ouder moet zijn; 

(2) je hebt slechts één De Loopbaanpolis Community-account, waarin je jouw echte naam gebruikt; en 

(3) je bent niet al eerder uitgesloten door De Loopbaanpolis Community van het gebruik van de Websites. 

Het aanmaken van een account met valse informatie is een overtreding van onze voorwaarden, inclusief accounts die geregistreerd zijn namens anderen of personen onder de 16 jaar.

“Minimumleeftijd” betekent 16 jaar oud. Als de lokale wet echter vereist dat je ouder moet zijn voordat De Loopbaanpolis Community legaal de Websites aan jou kan aanbieden zonder toestemming van de ouders (inclusief het gebruik van jouw persoonlijke gegevens), dan is de minimumleeftijd zoals de wet die voorschrijft.

2.2 Uw account

Je stemt ermee in om: 

(1) een sterk en veilig wachtwoord te kiezen; 

(2) jouw wachtwoord veilig en vertrouwelijk te houden; 

(3) geen enkel deel van jouw account (bijv. jouw contacten) over te dragen en 

(4) de wet en onze lijst met wat wel en niet mag en het Community Beleid te volgen. 

Je bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt via jouw account, tenzij je het sluit of misbruik aan ons rapporteert.

Zoals tussen jou en anderen (inclusief jouw werkgever), behoort jouw account bij jou. Als de Diensten echter zijn gekocht door een andere partij om te gebruiken (bijvoorbeeld een Recruiter-HR toegang, gekocht door jouw werkgever), heeft de partij die voor die Diensten betaalt het recht om de toegang te controleren en rapporten te krijgen over jouw gebruik van die betaalde Diensten; ze hebben echter geen rechten op of inzage in jouw persoonlijke account.

2.3 Betaling

Je zult je betalingsverplichtingen, voorzover deze bestaan of worden gegenereerd,  nakomen en je bent er mee akkoord dat we je betalingsinformatie opslaan. Je begrijpt dat er mogelijk toeslagen en belastingen zijn die op onze prijzen worden toegepast.

We garanderen niet dat restituties mogelijk zijn.

Als je een van onze betaalde Diensten (“Premium Membership” ,“Corporate Membership”) koopt, stem je ermee in ons de toepasselijke vergoedingen en belastingen en aanvullende voorwaarden die specifiek zijn voor de betaalde Diensten te betalen. Het niet betalen van deze kosten zal resulteren in de beëindiging van jouw betaalde Diensten. Ook ga je ermee akkoord dat:

Je aankoop onderhevig kan zijn aan wisselkoers kosten of prijsverschillen op basis van locatie (bijvoorbeeld wisselkoersen).

We kunnen je betalingsmethode (bijv. Creditcard) opslaan en blijvend bewaren, zelfs nadat deze is verlopen, om onderbrekingen van je Diensten te voorkomen en om andere Diensten te gebruiken die je mogelijk koopt.

Als je een abonnement koopt, wordt je betaalmethode automatisch aan het begin van elke abonnementsperiode in rekening gebracht voor de vergoedingen en belastingen die van toepassing zijn op die periode. Als je toekomstige afschrijvingen wilt voorkomen, annuleer je vóór de verlengingsdatum. Check op de Websites hoe je je Premium en Corporate Diensten kunt annuleren of opschorten.

Al jouw aankopen van Diensten zijn onderhevig aan het restitutiebeleid van De Loopbaanpolis Community.

We kunnen de door jou te betalen belastingen berekenen op basis van de factuurgegevens die je ons verstrekt op het moment van aankoop.

Je kunt een kopie van je factuur ontvangen via de instellingen van jouw De Loopbaanpolis Community-account onder “Aankoopgeschiedenis”.

2.4 Kennisgevingen en berichten

Je vindt het goed dat we jou mededelingen en berichten sturen via onze websites, apps en contactgegevens. Als jouw contactgegevens verouderd zijn, loop je mogelijk belangrijke berichten mis.

Je stemt ermee in dat wij je op de volgende manieren mededelingen en berichten zullen aanbieden: (1) binnen de Dienst, of (2) verzonden naar de contactgegevens die je ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld e-mail, mobiel nummer, fysiek adres). Je stemt ermee in om jouw contactgegevens up-to-date te houden.

Controleer jouw instellingen om berichten die je van ons ontvangt te beheren en te beperken.

2.5 Delen

Wanneer je informatie over onze Diensten deelt, kunnen anderen die informatie zien, kopiëren en gebruiken.

Onze Diensten staan ​​messaging en het delen van informatie op verschillende manieren toe, zoals jouw profiel, dia decks, links naar nieuwsartikelen, vacatures, InMails en blogs. Informatie en inhoud die je deelt of publiceert, kan worden gezien door andere Members, bezoekers of anderen (inclusief bepaalde personeelsleden van de Dienst). Daar waar we instellingen beschikbaar hebben gesteld, respecteren we de keuzes die je maakt over wie inhoud of informatie kan zien (bijvoorbeeld bericht inhoud voor jouw geadresseerden, alleen inhoud delen op De Loopbaanpolis Community-verbindingen, jouw zichtbaarheid van het profiel van zoekmachines beperken of ervoor kiezen niet te melden andere van je update van je De Loopbaanpolis Community-profiel). 

Voor activiteiten voor het zoeken naar werk melden we jouw verbindingsnetwerk of het publiek standaard niet aan. Dus als je via onze Diensten solliciteert naar een baan of ervoor kiest om aan te geven dat je geïnteresseerd bent in een baan, is onze standaard om deze alleen te delen met de job poster.

We zijn niet verplicht om informatie of inhoud op onze Diensten te publiceren en kunnen deze naar eigen goeddunken verwijderen, met of zonder kennisgeving.

3. Rechten en limieten

3.1. Jouw licentie voor De Loopbaanpolis Community

Je bezit alle inhoud, feedback en persoonlijke informatie die je ons verstrekt, maar je verleent ons ook een niet-exclusieve licentie.

We respecteren de keuzes die je maakt over wie jouw informatie en inhoud te zien krijgt, inclusief hoe deze kan worden gebruikt voor advertenties.

Tussen jou en De Loopbaanpolis Community bezit jij de inhoud en informatie die je indient of plaatst bij de Diensten, en je verleent De Loopbaanpolis Community en onze gelieerde ondernemingen alleen de volgende niet-exclusieve licentie:

Een wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om informatie en inhoud die je verstrekt via onze Diensten en de Diensten van anderen te gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren en verwerken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en / of compensatie aan jou of anderen . Deze rechten zijn beperkt op de volgende manieren:

Je kunt deze licentie voor specifieke inhoud beëindigen door dergelijke inhoud uit de Diensten te verwijderen, of in het algemeen door jouw account te sluiten, behalve (a) voor zover je deze hebt gedeeld met anderen als onderdeel van de Diensten en ze die inhoud hebben gekopieerd, opnieuw gedeeld of opgeslagen en (b) voor de redelijke tijd die het kost om de back-up en andere systemen te verwijderen.

We zullen jouw inhoud niet opnemen in advertenties voor de producten en Diensten van derden aan anderen zonder jouw afzonderlijke toestemming (inclusief gesponsorde inhoud). We hebben echter het recht om, zonder betaling aan jou of aan anderen, advertenties in de buurt van jouw inhoud en informatie weer te geven, en jouw sociale acties kunnen zichtbaar zijn en worden opgenomen in advertenties, zoals vermeld in ons Privacy Statement.

We zullen jouw toestemming vragen als we anderen het recht willen geven om jouw inhoud te publiceren buiten de Diensten. Als je ervoor kiest jouw bericht te delen als ‘openbaar’, zullen we een functie inschakelen waarmee andere Members die openbare post kunnen insluiten in Diensten van derden, en we stellen zoekmachines in staat om die openbare inhoud vindbaar te maken via hun Diensten.

Hoewel we jouw inhoud en opmaak kunnen wijzigen (zoals het vertalen ervan, het wijzigen van de grootte, lay-out of bestandstype of het verwijderen van metagegevens), zullen we de betekenis van jouw bericht of jouw informatie niet wijzigen.

Omdat jij jouw inhoud en informatie bezit en wij hebben er alleen niet-exclusieve rechten op, kun je ervoor kiezen deze beschikbaar te stellen aan anderen, waaronder de voorwaarden van een Creative Commons-licentie.

Jij en De Loopbaanpolis Community komen overeen dat als inhoud persoonlijke gegevens bevat, dit onderhevig is aan ons Privacy Beleid.

Jij en De Loopbaanpolis Community komen overeen dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die je verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacy Beleid en jouw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot onze Diensten op De Loopbaanpolis Community in te dienen, ga je ermee akkoord dat De Loopbaanpolis Community deze feedback kan gebruiken en delen (maar niet hoeft te gebruiken en/of te delen) voor welk doel dan ook zonder compensatie voor jou.

Je belooft alleen informatie en inhoud te verstrekken die je mag delen, en dat je De Loopbaanpolis Community-profiel waarheidsgetrouw is.

Je stemt ermee in om alleen inhoud of informatie te verstrekken die niet in strijd is met de wet of met iemands rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten). Je gaat er ook mee akkoord dat jouw profielinformatie waarheidsgetrouw zal zijn. De Loopbaanpolis Community is mogelijk wettelijk verplicht om bepaalde informatie of inhoud in bepaalde landen te verwijderen.

3.2 Beschikbaarheid van de Diensten

We kunnen elke dienst wijzigen, opschorten of beëindigen, of prijzen naar eigen goeddunken prospectief aanpassen. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen deze wijzigingen van kracht zijn na kennisgeving aan jou.

We kunnen onze Diensten wijzigen of stopzetten. We beloven niet om informatie en inhoud die je hebt gepost op te slaan of te laten zien.

De Loopbaanpolis Community is geen opslagdienst. Je stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn jouw gegevens op te slaan, te onderhouden of jou een kopie te bezorgen van enige inhoud of informatie die jij of anderen verstrekken, behalve voor zover vereist door toepasselijke wetgeving en zoals vermeld in ons Privacy Beleid.

3.3 Andere inhoud, sites en apps

Jouw gebruik van de inhoud en informatie die anderen op onze Diensten plaatsen, is op eigen risico.

Anderen kunnen hun eigen producten en diensten aanbieden via onze Diensten en wij zijn niet verantwoordelijk voor die activiteiten van derden.

Door de Diensten te gebruiken, kun je mogelijk content of informatie tegenkomen die mogelijk onnauwkeurig, onvolledig, vertraagd, misleidend, illegaal, aanstootgevend of anderszins schadelijk is. De Loopbaanpolis Community controleert in het algemeen de inhoud die door onze Members of door anderen is verstrekt niet. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of informatie van anderen (inclusief de inhoud van andere Members). We kunnen dit misbruik van onze Diensten niet altijd voorkomen, en je gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijk misbruik. Je erkent ook het risico dat jij of jouw organisatie ten onrechte wordt geassocieerd met inhoud over anderen wanneer we jou laten weten dat connecties of volgers jou of jouw organisatie in het nieuws hebben genoemd. Members hebben keuzes over deze functie.

Je bent zelf verantwoordelijk om te beslissen of je apps of sites van derden wilt openen of gebruiken die een link bevatten naar onze Diensten. Als je toestaat dat een app of site van derden jou verifieert of verbinding maakt met jouw De Loopbaanpolis Community-account, heeft die app of site toegang tot informatie over De Loopbaanpolis Community met betrekking tot jou en jouw verbindingen. Apps en sites van derden hebben hun eigen wettelijke voorwaarden en privacybeleid en je kunt anderen toestemming geven om jouw informatie te gebruiken op manieren die wij niet zouden gebruiken. Behalve in de beperkte mate die vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving, is De Loopbaanpolis Community niet verantwoordelijk voor deze andere sites en apps – gebruik deze op eigen risico. Raadpleeg ons Privacy Statement.

3.5 Intellectuele eigendomsrechten

We informeren je over onze intellectuele eigendomsrechten.

De Loopbaanpolis Community behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten op de Diensten. Het gebruik van de Diensten geeft je niet het eigendom van onze Diensten of de inhoud of informatie die via onze Diensten beschikbaar wordt gesteld. Handelsmerken en logo’s die worden gebruikt in verband met de Diensten, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. De Loopbaanpolis Community-, SlideShare-, logo’s en andere De Loopbaanpolis Community-handelsmerken, merken van Diensten, grafische afbeeldingen en logo’s die voor onze Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van De Loopbaanpolis Community.

3.6 Geautomatiseerde verwerking

We gebruiken gegevens en informatie over jou om relevante suggesties te doen aan jou en anderen.

We zullen de informatie en gegevens die je verstrekt en die we hebben over Members gebruiken om aanbevelingen te doen voor verbindingen, inhoud en functies die nuttig voor jou kunnen zijn. Wij gebruiken bijvoorbeeld gegevens en informatie over jou om jou en recruiters banen aan te bevelen. Door jouw profiel correct en up-to-date te houden, kunnen we deze aanbevelingen nauwkeuriger en relevanter maken.

4. Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

4.1 Geen garantie

Dit is onze uitsluiting van wettelijke aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid of betrouwbaarheid van onze Diensten.

Voor zover toegestaan volgens de wet, de loopbaanpolis community en haar gelieerde ondernemingen (en die waarmee de loopbaanpolis community werkt om de diensten te verlenen) 

(a) wijzen alle impliciete garanties en verklaringen (bijzondere garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van gegevens en niet-inbreukmakendheid) af, 

(b) garanderen niet dat de diensten zonder onderbreking of fouten zullen functioneren, en 

(c) bieden de dienst (inclusief inhoud en informatie) op basis van “in de huidige staat” en “zoals beschikbaar”.Sommige jurisdicties staan bepaalde disclaimers niet toe, dan zijn sommige of alle van deze disclaimers mogelijk niet op jou van toepassing.

Voor zover toegestaan volgens de wet, de loopbaanpolis community en haar gelieerde ondernemingen (en die waarmee de loopbaanpolis community werkt om de diensten te verlenen) 

(a) wijzen alle impliciete garanties en verklaringen (bijzondere garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van gegevens en niet-inbreukmakendheid) af. ); 

(b) garanderen niet dat de diensten zonder onderbreking of fouten zullen functioneren, en 

(c) bieden de dienst (inclusief inhoud en informatie) op basis van “in de huidige staat” en “zoals beschikbaar”.Sommige jurisdicties staan bepaalde disclaimers niet toe, dan zijn sommige of alle van deze disclaimers mogelijk niet op jou van toepassing.

4.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dit zijn de grenzen van wettelijke aansprakelijkheid die we mogelijk hebben.

Voor zover wettelijk is toegestaan (en tenzij de loopbaanpolis community een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst is aangegaan die dit contract verbiedt), zijn de loopbaanpolis community en haar dochterondernemingen (en die waarin de loopbaanpolis community werkt om diensten te verlenen) niet aansprakelijk voor enige indirecte , incidentele, speciale, gevolgschade of strafbare schade, of enig verlies van gegevens, kansen, reputatie, winst of inkomsten, verband houdend met de diensten (aanvullende voorwaarden of beschadigende verklaringen, verlies van tijd of ander verlies, gebruik van of veranderingen in jouw informatie of inhoud).

In geen geval zal de aansprakelijkheid van de loopbaanpolis community en haar dochterondernemingen (en die waarmee de loopbaanpolis community werkt om diensten te verlenen) meer dan vijf keer het meest recente maandelijkse of jaarlijkse bedrag bedragen van alle fee’s die u betaald hebt voor  premium of corporate diensten.

Deze beperking van aansprakelijkheid maakt deel uit van de basis van de overeenkomst tussen jou en de loopbaanpolis community en is van toepassing op alle claims  (bij voorbeeld garantie, onrechtmatigheid, nalatigheid, contractueel, wettelijk).

Sommige jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toe, dus kunnen deze beperkingen op jou mogelijk niet van toepassing zijn.

5. Beëindiging

We kunnen elke overeenkomst beëindigen wanneer we maar willen.

Zowel jij als De Loopbaanpolis Community kunnen dit Contract te allen tijde beëindigen met kennisgeving aan de ander. Bij beëindiging verlies je het recht op toegang tot of gebruik van de Diensten. Het volgende is niet begrepen onder beëindiging:

5.1. Onze rechten om jouw feedback te gebruiken en vrij te geven

5.2. Inhoud en informatie die je via de Diensten hebt gedeeld, opnieuw te delen voor zover ze werden gekopieerd of opnieuw gedeeld voorafgaand aan beëindiging;

Secties 4, 6, 7 en 8.2 van deze overeenkomst;

5.3. Alle bedragen die door een van de partijen vóór de beëindiging verschuldigd zijn, blijven na beëindiging verschuldigd.

5.4. Je kunt onze Klantenservice benaderen of verzoeken om jouw account te sluiten.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

In het onwaarschijnlijke geval dat we in een juridisch geschil zouden belanden, stem je ermee in deze op te lossen voor een Nederlandse rechtbank met toepassing van de Nederlandse wetten.

7. Algemene voorwaarden

Hier zijn enkele belangrijke details over de overeenkomst.

Als een rechtbank met autoriteit over deze overeenkomst enig onderdeel niet-afdwingbaar vindt, zijn jij en wij het ermee eens dat de rechtbank de voorwaarden moet wijzigen om dat deel afdwingbaar te maken terwijl het toch zijn intentie behoudt. Als de rechtbank dit niet kan doen, komen jij en wij overeen om de rechtbank te vragen dat niet-afdwingbare deel te verwijderen en de rest van deze overeenkomst te blijven afdwingen.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, is de Nedrlandstalige versie van deze overeenkomst bindend en overige vertalingen in andere talen zijn alleen voor het gemak. Deze overeenkomst (inclusief aanvullende voorwaarden die door ons kunnen worden verstrekt wanneer jij een functie van de Diensten gebruikt) is de enige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de Diensten en vervangt alle eerdere overeenkomsten voor de Diensten.

Als we geen actie ondernemen om een ​​eventuele schending van deze overeenkomst af te dwingen, betekent dat niet dat De Loopbaanpolis Community afstand heeft gedaan van haar recht om deze overeenkomst te handhaven. Je mag deze overeenkomst (of jouw lidmaatschap of gebruik van de Diensten) niet aan iemand overdragen of overdragen zonder onze toestemming. Je gaat er echter mee akkoord dat De Loopbaanpolis Community deze overeenkomst van toepassing kan verklaren op zijn gelieerde ondernemingen. Er zijn geen derde partijen bij deze overeenkomst.

Je stemt ermee in dat de enige manier om ons wettelijke en rechtmatige kennisgevingen te verstrekken, is op de adressen die worden verstrekt in Sectie 10.

8. De Loopbaanpolis Community: wel en niet toegestane activiteiten

8.1. Toegestane activiteiten

De Loopbaanpolis Community is een Community. Deze lijst, samen met ons Community Beleid, beperkt wat je wel en niet kunt doen met onze Diensten.

Je gaat ermee akkoord dat je:

(1) Voldoet aan alle toepasselijke wetten, waaronder, maar niet beperkt tot, privacywetten, intellectuele eigendomsrechten, anti-spamwetten, exportcontrolewetten, belastingwetgeving en wettelijke vereisten;

(2) Verstrekt nauwkeurige informatie aan ons en houdt het uptodatet;

(3) Gebruik je echte naam op je profiel; en

(4) Gebruik de Diensten op een professionele manier.

8.2. Niet-toegestane activiteiten

Je gaat ermee akkoord dat je niet:

(1) Een valse identiteit creërt op De Loopbaanpolis Community, jouw identiteit verkeerd voorstelt, een Membersprofiel maakt voor iemand anders dan jezelf (een echte persoon), of een account van een ander gebruikt of probeert te gebruiken;

(2) Software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen (inclusief crawlers, browser-plug-ins en add-ons of andere technologie) ontwikkelt, ondersteunt of gebruikt om de Diensten te scrapen of anderszins profielen en andere gegevens van de Diensten te kopiëren;

(3) Beveiligingsfuncties negeert of omzeilt of toegangscontroles of gebruikslimieten van de Diensten omzeilt (zoals caps op trefwoordzoekopdrachten of profielweergaven);

(4) Kopieërt, gebruik, openbaar maakt of verspreidt de informatie verkregen van de Diensten, hetzij rechttstreeks, hetzij via derden (zoals zoekmachines), zonder de toestemming van De Loopbaanpolis Community;

(5) Informatie vrijgeeft waarvoor je niet de toestemming hebt om deze openbaar te maken (zoals vertrouwelijke informatie van anderen (inclusief jouw werkgever));

(6) De intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten. Kopieer of verspreid (behalve via de beschikbare deelfunctionaliteit) bijvoorbeeld niet de berichten of andere inhoud van anderen zonder hun toestemming (die ze kunnen geven door ze te plaatsen onder een Creative Commons-licentie);

(7) Het intellectuele eigendom of andere rechten van De Loopbaanpolis Community schendt, waaronder, maar niet beperkt tot, (i) het kopiëren of verspreiden van onze leervideo’s of ander materiaal of (ii) het kopiëren of verspreiden van onze technologie, tenzij deze wordt vrijgegeven onder open source-licenties; (iii) het gebruik van het woord “De Loopbaanpolis Community” of onze logo’s in elke bedrijfsnaam, e-mail of URL, behalve zoals bepaald in onze merkrichtlijnen;

(8) Informatie plaatst die softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat;

(9) De broncode voor de Diensten of aanverwante technologie die geen open source is, ombouwt, decompileert, disassembleert, ontcijfert of anderszins probeert te wijzigen;

(10) Impliceert of vermeldt dat je bent aangesloten bij of bent goedgekeurd door De Loopbaanpolis Community zonder onze uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld jezelf aanprijzen of presenteren als een geaccrediteerde De Loopbaanpolis Community-trainer, -coach of -medewerker);

en verder: 

(11) Het verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen / wederverkopen of anderszins te gelde maken van de Diensten of gerelateerde gegevens of toegang hiertoe, zonder toestemming van De Loopbaanpolis Community, is niet toegestaan;

(12) Deep-link naar onze Diensten voor andere doeleinden dan het promoten van jouw profiel of een Groep op onze Diensten, zonder toestemming van De Loopbaanpolis Community, is niet toegestaan;

(13) Het gebruik van bots of andere geautomatiseerde methoden om toegang tot de Diensten te krijgen, contacten toe te voegen of te downloaden, berichten te verzenden of door te sturen, is niet toegestaan;

(14) Het bewaken van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Diensten voor elk competitief doel is niet toegestaan;

(15) Betrokken zijn bij “framing”, “mirroring” of anderszins simuleren van het uiterlijk of de functie van de Diensten is niet toegestaan;

(16) Overlay of anderszins van de Diensten of hun uiterlijk wijzigen (zoals door elementen in de Diensten in te voegen of een advertentie op de Diensten te verwijderen, te bedekken of te verbergen) is niet toegestaan;

(17) Interfereren met de werking van of een onredelijke belasting van de Diensten (bijv. Spam, Denial of Services-aanval, virussen, spelalgoritmen); en / of in strijd handelen met het De Loopbaanpolis Community Beleid of aanvullende voorwaarden met betrekking tot specifieke Diensten die worden verstrekt wanneer je je aanmeldt voor of begint met het gebruik van deze Diensten, is niet toegestaan.

9. Klachten met betrekking tot inhoud

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We eisen dat de door gebruikers en Members geposte informatie juist is en niet in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. We hebben hiervoor een beleid en we hebben een proces voor klachten over inhoud die door gebruikers en Members is geplaatst.

Loopt jouw carrière eigenlijk wel zoals je wilt?

Ontwikkel je je nog voldoende in je huidige baan

Uit je functie gegroeid? Wat nu?

Wil jij weten hoe je een succesvol cv maakt?

Wordt jouw LinkedIn profiel niet goed gevonden door recruiters?

Zou je weleens met iemand willen sparren over je loopbaan?